100 lat

dzieci

Świetlica szkolna znajduje się na drugim piętrze w salach 202D i 203D. Sale wyposażone są w różnorodne pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia ciekawych zajęć.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Dzieci mają tu możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

Opiekę nad dziećmi sprawują: K. Jaskulska, V. Łukasik, M. Małachowska, R. Szałkiewicz.

Aby zapisać dziecko do świetlicy należy wypełnić dokumenty (patrz Regulamin) i oddać je do wychowawców świetlicy.

Do naszej świetlicy zapraszamy

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7:00 -16:30