100 lat

 Europejski Plan Rozwoju Szkoły na lata 2015 - 2018

 Statut Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku z dnia 31-01-2012r. 

   - tekst jednolity opublikowany dnia 31-08-2015r.

 Zarządzenie nr 7/2014 dyrektora szkoły  

 Program wychowawczy 2012-2015  

 Szkolny System Wspierania Zdolności

 Szkolny Program Profilaktyki  

 Procedura przyjmowania skarg i wniosków