pdf Wyniki spotkania Rady Rodziców w dniu 14.09.2018r. 

Kolejne zebranie Rady Rodziców odbędzie się w 15 listopada 2018r. o godz. 17.00.