100 lat

nabor2015Rusza nabór do oddziałów przedszkolnych w naszym zespole. Zapisy do wszystkich przedszkoli/oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/20 będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego oraz tradycyjnego (jeżeli rodzice nie mają dostępu do komputera).
W roku szkolnym 2019/2020 dysponujemy 100 miejscami w PP nr 6 oraz 25 miejscami w oddziale przedszkolnym w SP 20.

Oferta wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także system naboru elektronicznego znajduje się na stronie:
wloclawek.przedszkola.vnabor.pl 

Terminarz naboru:

1) DLA DZIECI KONTYNUUJĄCYCH NAUKĘ W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

od 1 marca do 8 marca 2019r. w szkole będą przyjmowane wnioski dzieci kontynuujących edukację przedszkolną, tzw. Krata potwierdzenia kontynuacji;
• kartę należy pobrać, wypełnić ręcznie i złożyć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza;
• kartę można pobrać z PP 6, z sekretariatu szkolnego SP 20, naszej strony, bądź ze strony:
www.wloclawek.przedszkola.vnabor.pl

2) USTALONE ZOSTAŁY TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Harmonogram naboru na rok szkolny 2019/2010 (*.pdf)

3) DLA DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

od 11 do 22 marca 2019r. rozpoczyna się nowy nabór do przedszkola/oddziału przedszkolnego, formularze na stronie wloclawek.przedszkola.vnabor.pl (elektroniczne formularze będą dostępne od 11.03.2019);
w przypadku braku dostępu do komputera, rodzice mogą zapisać dzieci tradycyjnie, druki wniosków o przyjęcie do przedszkola można pobrać z PP 6 oraz sekretariatu szkolnego SP 20;
• Określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uchwała Nr XXX/53/2017 (*.pdf)

Dokumenty do pobrania:

1) Karta potwierdzenia kontynuacji (*.pdf)

2) Formularz rekrutacyjny (*.pdf) 

3) Informator dla kandydata (*.pdf) 

4) Dodatkowe oświadczenia:

- Wielodzietność rodziny kandydata (dotyczy przedszkola i oddziału przedszkolnego) *.doc  *.pdf

- Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (dotyczy przedszkola i oddziału przedszkolnego) *.doc  *.pdf

- Opieka w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie korzystanie z 3 posiłków (dotyczy przedszkola) *.doc  *.pdf

W przypadku zatrudnienia obojga rodziców należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy rekrutacji do przedszkola).