Drodzy Rodzice!

dysleksjaPrzypominamy, że w dniach 5-9 października obchodzimy Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. Terminem dysleksja rozwojowa określa się specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Trudności te mają charakter specyficzny, gdyż dotyczą ograniczonego i bardzo wąskiego zakresu. Dysleksja występuje u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym (przeciętnej inteligencji) i często u dzieci bardzo zdolnych.

Dysleksja rozwojowa występuje w trzech formach:

 • dysleksja – trudności w czytaniu, zwykle połączone z trudnościami w pisaniu (tempo i technika czytania, stopień rozumienia treści),
 • dysortografia – trudność w opanowaniu poprawnej pisowni, popełnianie różnego typu błędów w tym ortograficznych,
 • dysgrafia – niski poziom graficzny pisma, czyli brzydkie pismo.

Objawy charakterystyczne dla dzieci z grupy „ryzyka dysleksji”

 • opóźniony rozwój mowy,
 • opóźniony rozwój ruchowy (utrudnione raczkowanie, utrzymywanie równowagi) mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo, kłopoty z lepieniem, malowaniem, odwzorowywaniem),
 • trudności z rozpoznawaniem rymów, zapamiętaniem nazw, ich sekwencji np. nazw miesięcy, wierszy, piosenek, tabliczki mnożenia,
 • trudności z odróżnianiem podobnych głosek, z wydzielaniem sylab i głosek ze słów oraz łączeniem ich w słowa (analiza i synteza sylabowa i głoskowa),
 • błędy gramatyczne, trudności z budowaniem dłuższych wypowiedzi,
 • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych,
 • oburęczność, mylenie prawej i lewej ręki, nogi itp. – zaburzona orientacja przestrzenna,
 • niezgrabność i niezborność ruchów np. na zajęciach sportowych,
 • nasilone trudności w czytaniu,
 • nasilone trudności z opanowaniem poprawnej pisowni; długo utrzymujące się pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu np. p-b-d-g, l-t-ł, m-w. Opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter, sylab oraz rozdzielanie wyrazów, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad pisowni.
 • trudności te mogą uogólniać się na inne przedmioty (np. języki obce, geografia, historia, matematyka).Gdzie szukać pomocy?

 • pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog, logopeda,
 • ratunkowe
 • działające na terenie naszej szkoły Pogotowie Psychologiczno – Pedagogiczne,
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, tel. 232 59 18,
 • 31 Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10.

Ponadto doskonałym źródłem wiedzy o dysleksji są strony internetowe np.
www.dysleksja.waw.pl
www.dysleksja.pl