skoI oddział PKO Bank Polski we Włocławku w ramach akcji "Październik – miesiącem oszczędzania" ogłasza konkurs na ekologiczną skarbonkę. W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas I –VI w następujących kategoriach wiekowych:
I kat. – dzieci klasy 1 – 3 szkoły podstawowej
II kat. – dzieci 4-6 klasa szkoły podstawowej
Konkurs trwa od 01.10.2015r. do 31.10.2015r. Jury konkursu będą oceniać dobór materiału, zamieszczenie elementów związanych z oszczędzaniem, estetykę wykonanych prac i ogólny wyraz artystyczny. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny. Nagrody za I, II, III miejsca będą przyznawane w każdej kategorii wiekowej. Prace powinny zawierać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. Prace należy składać u opiekuna SKO p.E. Pyla lub u p.A. Lewandowskiej.