100 lat

Blog SKO

 STYPENDIUM SZKOLNE 2019

  

  Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że do 15 września 2019r. (nieprzekraczalny termin, który faktycznie oznacza 13 września) można składać wnioski o stypendium szkolne w pokoju 3A. Wnioski można pobrać w gabinecie pedagoga,  ze strony internetowej Urzędu Miasta lub szkoły.
Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego powinny zostać załączone dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia – dochód 528 zł netto na członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. sierpniu 2019 r.

Dochód uzyskiwany ze świadczeń MOPR lub też poświadczenie braku tego typu dochodów jest konieczne na wniosku o stypendium szkolne. W związku z tym, iż poświadczenie przez MOPR może potrwać kilka dni (pracownik socjalny rodziny lub Punkt Obsługi Interesanta, ul. Ogniowa 8/10), należy złożyć odpowiednio wcześniej, by zdążyć ze złożeniem wniosku do 15.09.2019 r. w urzędzie.
Wszelkich informacji na temat stypendium udziela pedagog.
WNIOSEK DO PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO (*.pdf)
WNIOSEK DO PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO (*.doc)