DD

 

 

Screenshot 20210923 152241 Chrome copy copyŚWIETLICA 2021/2022

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Dzieci mają tu możliwość rozwijania swoich zainteresowań
i uzdolnień.
Świetlica znajduje się na drugim piętrze w salach 202D i 203D. Sale wyposażone są w różnorodne pomoce
i sprzęt niezbędny do prowadzenia ciekawych zajęć.
Opiekę nad dziećmi w godzinach 6.50 – 16.30 sprawują: M. Brzeska, K. Grube, K. Jaskulska, R. Szałkiewicz.