Ze względu na wzrost osób zakażonych i rozprzestrzeniającą się pandemię nie będzie w najbliższym czasie zebrania Rady Rodziców. W sprawach naglących proszę się kontaktować bezpośrednio z przewodniczącą Rady Rodziców - p. Martą Boniecką.