Konkurs adresowany był do szkół podstawowych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych.

Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu autorskiego scenariusza, a następnie – w przypadku, gdy scenariusz zostanie nagrodzony w Konkursie – realizacji zajęć w oparciu o nagrodzony scenariusz.

 
Autorem scenariusza jest P. Anna Skowrońska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP 20 w ZSP nr 1 we Włocławku.
konkurs