DRODZY RODZICE!!!

Opłata za obiady szkolne w miesiącu lutym wynosi :

20 dni x 3,50 gr = 70,00 zł.

Płatność dotyczy dzieci z klas 1-4.

Wpłaty można dokonać na konto :

PKO B.P.   86 1020 5170 0000 1702 0154 6506

W tytule wpłaty imię, nazwisko ucznia oraz klasa do której uczęszcza z dopiskiem obiady SP 20 .

Wpłat należy dokonać najpóźniej do 15.02.2022!!!

Osoby, które mają odpisy z tytułu nieobecności dziecka w styczniu, proszone są o kontakt z intendentem w celu ustalenia kwoty do wpłaty.

 Płatność u Intendenta w dniach:

02.02.2022                                  14.00 – 16.00

03.02.2022                                 8.00 –10.00

04.02.2022                                   7.00 – 9.00         

Prosimy o terminowe wpłaty !!!