rekrutacja DO KLAS „0” 
1–8 marca 2016r.
– potwierdzenie kontynuacji
wychowania przedszkolnego
9–29 marca 2016r.
– zapisy
DO KLAS I
1–8 marca 2016r.
– składanie zgłoszeń
dzieci z obwodu
9–29 marca 2016r.
– zapisy dzieci spoza obwodu

5 kwietnia 2016r. – ogłoszenie list zakwalifikowanych do rekrutacji
6–13 kwietnia 2016r. – podpisywanie deklaracji woli
14 kwietnia 2016r. – ogłoszenie list przyjętych

1–31 maja 2016r. – podpisywanie umów

ZAPRASZAMY DO NAS !!!

Dokumenty do pobrania:

Rekrutacja do szkół - 2016/2017 (*.pdf)

Uchwała nr XV/3/2016 Rady Miasta Włocławek (*.pdf)

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w SP (*.pdf)

Uchwała nr VI/18/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015 (*.pdf)