Screenshot 20220331 153006 ChromeDRODZY RODZICE!

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 we Włocławku została podniesiona stawka opłat za posiłki na stołówce szkolnej.

Od 01 kwietnia 2022 wysokość opłat za jeden posiłek wynosi 4 zł 00 gr.