przechwytywanie24 lutego (środa) w sali 7a w godz. 08:00-08:45 odbędzie się konkurs wiedzy z języka angielskiego dla klas trzecich. Obejmować on będzie zagadnienia z trzech lat nauki z następujących kręgów tematycznych: części ciała, dni tygodnia, miesiące, kolory, liczebniki, ubrania, zabawki, zwierzęta, żywność, przybory szkolne, dom-pomieszczenia i meble, rodzina.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY