100 lat

ERASMUS+

ERASMUS+ ”W świecie anglojęzycznych bajek i baśni
- nauka języka poprzez zabawę”
- projekt w ramach programu ERASMUS+.

Projekt realizowany jest w naszej szkole od czerwca 2016 roku a jego głównym założeniem jest wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia, rozwijanie ciekawości wobec innych kultur, przygotowywanie do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego a także umacnianie wiary we własne możliwości językowe.


ERASMUS+ W ramach projektu realizowana była mobilność nauczyciela języka angielskiego, pani Emilii Kapuścińskiej, na Malcie. Mobilność obejmowała dwutygodniowe szkolenie metodyczno- językowe w języku angielskim. Szkolenie przyczyniło się do podniesienia jakości pracy całej szkoły, między innymi poprzez realizację autorskiego programu nauczania opartego na nauce języka poprzez zabawę.
Uczestnictwo w innowacyjnych zajęciach w języku angielskim zapewni dzieciom dodatkowy kontakt z językiem i kulturą krajów anglojęzycznych.
Długofalowym efektem udziału w projekcie jest podniesienie jakości pracy szkoły i kompetencji językowych uczniów, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia motywacji i satysfakcji w codziennej pracy nauczyciela i ucznia, a ponadto do zwiększenia kompetencji pracy szkoły, zarówno nauczycieli zaangażowanych w projekt jak i pozostałych pracowników szkoły.
Udział w projekcie Erasmus Plus stworzy placówce możliwość poprawy jakości pracy w obszarze języków obcych; stworzy też możliwość współpracy międzynarodowej, a tym samym przyczyni się do poznania i wymiany doświadczeń dotyczących nowoczesnych i innowacyjnych metod i form nauczania, które można wykorzystać w codziennej praktyce.