plakat EFS pdf1 1

1Pod koniec sierpnia br pierwsza grupa nauczycieli wzięła udział w wizycie studyjnej w Szkole Podstawowej Spinaker w Grudziądzkim Centrum Edukacji AbAk  w Grudziądzu.  Podczas pobytu nauczyciele mogli się zapoznać ze specyfiką i wyposażeniem Ośrodka, obserwować zajęcia specjalistyczne oraz zastosowanie specjalistycznego sprzętu w praktyce. Wizyta jest uzupełnieniem wcześniej  realizowanych szkoleń, sprawdzeniem kompetencji alternatywnych metod komunikacji nabytych w czasie szkoleń w ramach projektu. Obecnie prowadzony jest nabór na kolejne wizyty studyjne dla rodziców i dzieci oraz nauczycieli.

W ramach projektu pt. " Bez słów - wspieramy komunikacje osób niemówiących w OSI Włocławek", za zgodą Urzędu Marszałkowskiego, zostało zrealizowane  w formie zdalnej zadanie "Superwizje /obserwator w ramach szkolenia z zakresu efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia "sprawdź jak się porozumiewam"- alternatywne sposoby porozumienia się dzieci niepełnosprawnych". Szkoleniem objęto grupę i wytypowanych  pięciu nauczycieli ze szkół objętych projektem: Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 20 i z Zespołu Szkół nr 3 z Włocławka. Na ostatnim spotkaniu podsumowano szkolenie z projektu, którego ostatni etap odbywał się w formie zdalnej. Pani dr Magdalena  Grycman  przeprowadziła  cykl szkoleń  dla grupy nauczycieli z trzech szkół, a nastepnie dla wybranej piątki serie zajęć superwizyjnych. 

Projekt „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne.

W ramach projektu pt. " Bez słów - wspieramy komunikacje osób niemówiących w OSI Włocławek" , za zgodą Urzędu Marszałkowskiego, w formie zdalnej jest realizowane zadanie "Superwizje / obserwator w ramach szkolenia z zakresu efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia "sprawdź jak się porozumiewam"- alternatywne sposoby porozumienia się dzieci niepełnosprawnych". Kolejny etap szkolenia odbywa pięciu nauczycieli ze szkół objętych projektem: Szkoły Podstawowej nr5, Szkoły Podstawowej nr20 i z Zespołu Szkół nr3 z Włocławka. Zapraszamy do odwiedzania  profilu na Facobook  @dr Magdalena Grycman, gdzie zamieszczone są wcześniej nagrane z naszymi nauczycielami  filmiki z zajęć superwizyjnych  oraz wiele cennych wskazówek dla innych nauczycieli, do wykorzystania w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Filmiki będą zamieszczane do końca maja 2020r.


mt_ignore: skorupka logo

Projekt „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe,
Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne.
Termin realizacji: od 1 lipca 2018r do 30 września 2020r.
Wartość projektu: 1480799,99zł
Wnioskodawca: Gmina Miasto Włocławek

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 450 nauczycieli rodziców/ opiekunów, dzieci z trzech szkół podstawowych w zakresie porozumiewania się poprzez udział w szkoleniach, zajęciach, wizytach studyjnych oraz doposażenie placówek/szkół w specjalistyczny sprzęt do terapii dzieci niemówiących. Celem podejmowanych działań jest przygotowanie uczniów, ale również najbliższego otoczenia aby mogli oni samodzielnie funkcjonować w przyszłości w społeczeństwie, oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.
Projekt skierowany jest do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku, Szkoły Podstawowej nr 20 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr1 we Włocławku, Szkoły Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi we Włocławku.
We wrześniu trwa akcja promocyjno – informacyjna projektu w/w szkołach. Po zatwierdzeniu dokumentacji rekrutacyjnej, w najbliższym czasie, rozpocznie się nabór uczestników do projektu.

Dokumenty rekruracyjne (*.zip)