DD

 

 

GABINET PROFILAKTYKI STOMATOLOGICZNEJ
Lekarz stomatolog – Małgorzata Lebiedzińska

Wtorek - 8.00 - 14.00

Lekarz stomatolog – Anna Lebiedzińska

Środa - 9.30 - 15.30

Higienistka stomatologiczna – Lidia Napora

Poniedziałek - 8.00 - 14.00
Wtorek - 8.00 - 14.00
Środa - 8.00 - 14.00
Czwartek - 8.00 - 14.00
Piątek - 8.00 - 14.00

GABINET PROFILAKTYKI I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ
Mariola Adriańczyk - higienistka szkolna

Poniedziałek - 8.00 - 15.30
Wtorek - 8.00 - 15.30
Środa - 8.00 - 15.30
Czwartek - 8.00 - 15.30
Piątek - 8.00 - 15.30

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TWOJE DZIECKO - AVIVA

info1Uwaga Rodzice!!! 

Od 27 kwietnia zostaje zawieszony strajk nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. W związku z powyższym od poniedziałku 29 kwietnia przedszkole rozpoczyna swoją pracę. Zajęcia dydaktyczne szkoła rozpoczyna od 6 maja (29 i 30 kwietnia oraz 2 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych).

    

info1   
Dni od 29 kwietnia do 3 maja 2019 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzić będą w świetlicy następujący nauczyciele:

  

info1Szanowni Państwo!!!

Od poniedziałku, tj. 8 kwietnia zapowiadany jest strajk nauczycieli i pracowników szkoły. Rozmowy z rządem nadal trwają i brak ostatecznych decyzji. Nauczyciele oraz pracownicy szkoły mają obowiązek poinformować o przystąpieniu do strajku dopiero w dniu strajku, trudno więc przewidzieć, ilu pracowników z placówki będzie strajkować. Powyższa sytuacja może spowodować, że nie będzie miał kto sprawować opieki nad Państwa dziećmi w przedszkolu, oddziale zerowym i szkole oraz przygotować posiłków i obiadów dla dzieci. Dlatego w przypadku strajku przedszkole i oddział przedszkolny będą prawdopodobnie zamknięte. Klasy I-VIII od 8 kwietnia do 10 kwietnia nie mają zajęć, gdyż są rekolekcje. Uczniowie idą do Kościoła i wracają pod opieką rodziców. W dniach od 8 do 10 kwietnia nie będzie również obiadów w szkole (bez względu na to, strajk się odbędzie czy też nie!!!). W związku z powyższym prosimy o zabezpieczenie opieki nad dziećmi na okres strajku, którego czas trwania trudno określić. Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola czy szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki i Socjalnej z 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2004r., poz. 1632). Zapewnimy zajęcia opiekuńcze dla dzieci i uczniów, które nie będą miały opieki zapewnionej w domu (7.00-16.30 – wyjątkowe sytuacje!!!). Informujemy, że od godziny 7.00 do 14.00 będą czynne świetlice środowiskowe: ZACISZE przy ul. Zakręt 8, ZACHĘTA przy ul. Wienieckiej 42, ZAPIECEK przy ul. Zapiecek 6, ZEFIR przy ul. Kaliskiej 7, ZORZA przy ul. Żytniej 58.Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Te działania nie są wymierzone przeciwko Państwu, lecz są apelem skierowanym do rządu.

    

nabor2015Rusza nabór do oddziałów przedszkolnych w naszym zespole. Zapisy do wszystkich przedszkoli/oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/20 będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego oraz tradycyjnego (jeżeli rodzice nie mają dostępu do komputera).
W roku szkolnym 2019/2020 dysponujemy 100 miejscami w PP nr 6 oraz 25 miejscami w oddziale przedszkolnym w SP 20.

info1W dniu 24 grudnia szkoła jest zamknięta!!!
Dni 27–31 grudnia 2018r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzić będą w świetlicy następujący nauczyciele:

info1Uwaga! 
Nastąpiła zmiana terminu "Drzwi otwartych". Zamiast 19 grudnia, odbędą się one 18 grudnia 2018r. w godzinach 17.00-18.00. 
Serdecznie zapraszamy!
    

listMinisterstwo Edukacji Narodowej przygotowało kolejną część materiałów informacyjnych dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.
List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w wersji pdf.
Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 w wersji pdf.
Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 - Informacja prasowa w wersji pdf.