dziennik UONET +

                                                             

                                                  vulcan

                                  https://uonetplus.vulcan.net.pl/wloclawek 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA ZSP nr1.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIA I RODZICÓW w procesie rekrutacji do szkoły.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DZIECI I RODZICÓW w procesie rekrutacji do przedszkola.pdf

KLAUZULA_DLA_PRACOWNIKA_W_ZWIĄZKU_Z_ZAWARTĄ_UMOWĄ_O_PRACĘ.PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA świetlica.pdf

KLAUZULA_INFORMACYJNA_DLA_KANDYDATÓW_DO_PRACY.PDF

KLAUZULA_INFORMACYJNA_DLA_KONTRAHENTÓW_O_UDZIELENIE_ZAMÓWIENIA_PUBLICZNEpdf.pdf

KLAUZULA_INFORMACYJNA_DLA_STAŻYSTY_I_PRAKTYKANTA.PDF

KLAUZULA_INFORMACYJNA_DLA_UCZNIÓW_I_RODZICÓW.PDF

/KLAUZULA_INFORMACYJNA_dot._religii-etyki.pdf

KLAUZULA_INFORMACYJNA_DOTYCZĄCA_COOKIES.PDF

KLAUZULA_INFORMACYJNA_DOTYCZĄCA_UCZESTNIKA_PPK.PDF

KLAUZULA_INFORMACYJNA_DOTYCZĄCA_ZDALNEGO_NAUCZANIA.PDF

KLAUZULA_INFORMACYJNA_DOTYCZĄCZA_EWIDENCJI_WEJŚĆ_I_WYJŚĆ.PDF

KLAUZULA_INFORMACYJNA_dotycząca_ZFŚS.PDF

KLAUZULA_INFORMACYJNA_OGÓLNA_ZSP_nr_1.pdf

KLAUZULA_INFORMACYJNA_O_WYDANIE_DUPLIKATU_ABSOLWENTA.PDF

KLAUZULA_INFORMACYJNA_UDOSTĘPNIANIA_INFORMACJI_PUBLICZNEJ_.pdf

KLAUZULA_INFORMACYJNA_ZFŚS_-_pożyczki.pdf

KLAUZULA_I_ZGODA_NA_PRZYSZŁE_REKRUTACJE_PRACOWNIKÓW.PDF

KLAUZULA_i_ZGODA_na_publikację_wizerunku_pracownika_w_mediach.pdf

OŚWIADCZENIE_I_KLAUZULA_ODBIÓR_DZIECKA_Z_PRZEDSZKOLA_I_SZKOŁY.pdf

OŚWIADCZENIE_I_KLAUZULA_STYPENDIUM_PREZYDENTA_MIASTA_WŁOCŁAWEK.pdf

ZGODA_NA_PRZETWARZANIE_DANYCH_W_CELACH_PROMOCYJNYCH_I_INFORMACYJNYCH_UCZpdf.pdf

ZGODA_na_wykorzystanie_prywatnego_numeru_telefonu_w_trakcie_zatrudnienia.pdf

 

Polityka prywatności fanpage Facebook

klodka

 

Polityka bezpieczeństwa - informacje dla pracowników (dostęp po zalogowaniu)

 Polityka bezpieczeństwa - informacje dla pracowników (dostęp po zalogowaniu)

 

pdf Ochrona danych osobowych - Obowiązek informacyjny (plik *.pdf)