DD

 

 

info1

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 20 we Włocławku
ul. Gałczyńskiego 9a, 87-800 Włocławek
PKO BP SA 49 1020 5170 0000 1102 0005 5509
    

 radaKolejne spotkanie Rady Rodziców odbędzie się 24.11.2021r o godzinie 17.00, sala 3b.

 

 

WYNIKI SPOTKANIA RADY RODZICÓW W DNIU 13.09.2021r.

1) Omówiono sprawy szkoły.

2) Wybrano Prezydium Rady Rodziców w składzie:

   Przewodniczący- Marta Boniecka

   Zastępca – Paweł Rudnicki

   Skarbnik- Agnieszka Radaczewska

   Sekretarz-Wioletta Szmyt

2) Ustalono dobrowolną składkę na Radę Rodziców w      

   wysokości 30zł.

3) Zatwierdzono regulamin Rady Rodziców.

4) Zatwierdzono p. Księgową Rady Rodziców.

5) Ustalono koszt ksero 3zł na ucznia miesięcznie w klasach 4-

   8, klasy 1-3 rozliczają się indywidualnie.

6) Zatwierdzono dni dodatkowo wolne w roku 2021/22

   Są to:15.10.2021, 12.11.2021, 7.01.2022, 02.05.2022, 24,25,26.05.2022, 17.06.2022.

8) Ustalono termin kolejnego spotkania Rady Rodziców na          24.11.2021r. o godz. 17.00

WYNIKI SPOTKANIA RADY RODZICÓW - 14.11.2019

rada 

Dnia 12 września 2019 roku odbyło się zebranie Rady Rodziców. W załączniku znajdują się wyniki spotkania. Zapraszamy do zapoznania się z ustaleniami rodziców. 

 

compensa  Poniżej udostępniamy ogólne warunki ubezpieczenia dzieci na rok szkolny 2019/2020. 

 
Uwaga Rodzice!!!
Zebranie nowo wybranych członków Rady Rodziców odbędzie się w czwartek 12 września o godz. 16.30 w sali 3b.

komunikatyW środę 21 sierpnia o godz. 16.15 w sali 3B odbędzie się posiedzenie Rady Rodziców. Tematyka spotkania – wybór towarzystwa, które ubezpieczy dzieci w kolejnym roku szkolnym.

   

info1

   
Uwaga Rodzice!!!
Spotkanie Rady Rodziców zaplanowane na 11 kwietnia przeniesione na 9 maja na godz. 17.00, sala 3B.
    

info1

   
W czwartek 7 marca o godz. 17.00 w sali 3B odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Rodziców. Tematyka spotkania - używanie telefonów komórkowych w szkole.
    

pdf Wyniki spotkania Rady Rodziców w dniu 15.11.2018r. 

Kolejne zebranie Rady Rodziców odbędzie się 31 stycznia 2019r. o godz. 17.00.

pdf Wyniki spotkania Rady Rodziców w dniu 14.09.2018r. 

Kolejne zebranie Rady Rodziców odbędzie się w 15 listopada 2018r. o godz. 17.00.