Plan lekcji wszystkich klas w wersji PDF

Obowiązuje od 04 lutego 2019r.

 

Plan lekcji wszystkich klas w wersji PDF (obowiązujący do 01 lutego 2019r.)

Obowiązuje od 17 września 2018r.

Korekta sal od 24 września 2018r.